โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อนวัตกรรม ปี2564
ชื่ออาจารย์ : นายสะอาด หลอมทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3 บริหารทั่วไป
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2565,14:32  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..