โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมอบรมหลักสูตร “เทคนิคการควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) และการบริหารงานงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ”
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 66
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านตาก
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 66
ร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL TAK
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 66
แสดงความยินดี ทีมหางเครื่องโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 66
ร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง และดี TO BE NUMBER ONE IDOL
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 66
ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 66
จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 66
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา (2)
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 66
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารงานบัญชีและการเงิน
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 66
รับการนิเทศ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 65
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 65
ร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 65
ร่วมประชุมการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 65
ร่วมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 65
ประเมินการอ่านและการเขียน
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 65
ร่วมวางพวงหรีดและไว้อาลัย นายทีระวุฒิ หมีใจเจริญ
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 65
เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 65
ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะนำรถมาตัดหญ้าบริเวณสนามฟุตบอล
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 65
มอบเงินทุนการศึกษา ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระราชินูปถัมภ์
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 65
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ร.9
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 65