โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ (อ่าน 2) 02 ธ.ค. 64
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านตาก (อ่าน 5) 02 ธ.ค. 64
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดประดิษฐ์กระทง (อ่าน 3) 01 ธ.ค. 64
กิจกรรมลอยกระทง (อ่าน 2) 01 ธ.ค. 64
ผู้บริหารโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมร่วมรับชมการประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย (อ่าน 2) 01 ธ.ค. 64
MOE Safety Platform (อ่าน 2) 01 ธ.ค. 64
จิตอาสา ทาสีรั้วโรงเรียน (อ่าน 3) 01 ธ.ค. 64
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 7) 25 พ.ย. 64
ผอ.สพม.ตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (อ่าน 8) 25 พ.ย. 64
วันปิยมหาราช (อ่าน 9) 22 พ.ย. 64
Performance Agreement : PA (อ่าน 25) 19 พ.ย. 64
รางวัลผู้บริหารดีเด่น (อ่าน 11) 19 พ.ย. 64
พิธีมอบสี (อ่าน 14) 16 พ.ย. 64
พิธีมอบหนังสือพระราชทาน (อ่าน 10) 16 พ.ย. 64
ประชุมผู้กู้ กยศ.ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 10) 13 พ.ย. 64
มอบน้ำดื่มประจำศูนย์พักคอยและผู้กักตัวในศูนย์ (CI) (อ่าน 14) 13 พ.ย. 64
รณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 และโรคไข้เลือดออก (อ่าน 11) 08 พ.ย. 64
รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 (อ่าน 11) 08 พ.ย. 64
ปฐมนิเทศคุณครูคนใหม่ (อ่าน 12) 08 พ.ย. 64
ได้รับความอนุเคราะห์ฉีดพ่นน้ำทำความสะอาด (อ่าน 9) 08 พ.ย. 64
ยินดีต้อนรับคุณครูมุทิตา ชะดาจันทร์ (อ่าน 9) 08 พ.ย. 64
ยินดีต้อนรับคุณครูลินดา รุ่งเจริญกูล (อ่าน 9) 08 พ.ย. 64
ยินดีต้อนรับคุณครูวนาลี ทุนมาก (อ่าน 9) 08 พ.ย. 64
ร่วมคัดกรอง Covid-๑๙ (อ่าน 9) 08 พ.ย. 64
ประชุมประเมินสถานการณ์ (อ่าน 6) 08 พ.ย. 64
นักเรียนพักนอนตรวจ ATK (อ่าน 6) 08 พ.ย. 64
ให้ความรู้เกี่ยวกับ Covid-๑๙ (อ่าน 3) 08 พ.ย. 64
เปิดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site 2/2564 (อ่าน 3) 08 พ.ย. 64
รับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 (อ่าน 8) 12 ต.ค. 64
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 6) 03 ต.ค. 64
นักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมรับมอบเกียรติบัตรการประกวด “เรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณแม่” (อ่าน 7) 03 ต.ค. 64
บุคลากรโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมเข้ารับการอบรม “การตัดต่อคลิปวิดีโอ” (อ่าน 7) 03 ต.ค. 64
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่เข้าสู่รั้วเหลืองดำ (อ่าน 8) 03 ต.ค. 64