โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองขั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองขั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
Classroom Meeting : วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีอาคม มาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม มอบหมายให้คณะครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองขั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม / เขียนข่าว : อรทัย ใจใส

โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2565,11:34   อ่าน 21 ครั้ง