โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
ข่าวประชาสัมพันธ์
รณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 และโรคไข้เลือดออก
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมร่วมกับรพ.สต.บ้านใหม่รณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 และโรคไข้เลือดออก
รณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 และโรคไข้เลือดออก : วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีอาคม มาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 และโรคไข้เลือดออก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมารับบริการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 และควบคุมป้องโรคไข้เลือดออก ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ใส่ทรายอะเบท พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชน ณ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ภาพ : คณะครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม / ข่าว : อรทัย ใจใส
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2564,22:38   อ่าน 10 ครั้ง