โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
ข่าวประชาสัมพันธ์
พ่นหมอกควันกำจัดยุง
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมได้รับความอนุเคราะห์จากรพ.สต.บ้านใหม่ รพ.สต.ทุ่งกระเชาะ และเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก
พ่นหมอกควันกำจัดยุง : วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมได้รับความอนุเคราะห์จากรพ.สต.บ้านใหม่ รพ.สต.ทุ่งกระเชาะ และเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก บริเวณอาคารเรียน อาคารประกอบต่าง ๆ บ้านพักครู และบ้านพักนักเรียนเพื่อป้องกันโรคไช้เลือดออก
ภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม / เขียนข่าว : อรทัย ใจใส

โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,15:29   อ่าน 12 ครั้ง