โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับเกียรติบัตร “การได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565-2569) จาก สมศ.
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมได้รับเกียรติบัตร “การได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565-2569) จาก สมศ.
การประกันคุณภาพภายนอก : วันที่ 22 สิงหาคม 2565 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม โดย ว่าที่ร้อยตรีอาคม มาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ได้รับเกียรติบัตรเพื่อรับรองว่า โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565-2569) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม / เขียนข่าว : อรทัย ใจใส

โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,15:28   อ่าน 8 ครั้ง