โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สำหรับนักเรียนหอพัก
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมส่งเสริมงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สำหรับนักเรียนหอพัก
อาชีพพอเพียง : วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม โดย ว่าที่ร้อยตรีอาคม มาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สำหรับนักเรียนหอพักขึ้น โดยจัดส่งเสริมทักษะอาชีพให้นักเรียนได้คิด ตัดสินใจ และเลือกลงมือปฏิบัติ ได้แก่ อาชีพ พ่อค้าแม่ขาย ก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นทอด ปลูกพืชผักสวนครัว ทั้งนี้ให้นักเรียนได้เลือกอาชีพตามความสนใจ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้สู่อาชีพต่อไป
ภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม / เขียนข่าว : อรทัย ใจใส

โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2565,21:55   อ่าน 12 ครั้ง