โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้ารับการฝึกทบทวน ผกท.และผช.ผกท. ประจำปีการศึกษา 2565
บุคลากรโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมเข้ารับการฝึกทบทวน ผกท.และผช.ผกท. ประจำปีการศึกษา 2565
วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีอาคม มาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม มอบหมายให้ นางนงนุช มณเฑียรชัย และนายชัยยันต์ ปินนวล ครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม เข้ารับการฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารราบที่ 310 ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ภาพ/ข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2565,11:46   อ่าน 32 ครั้ง