โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมให้การต้อนรับอาจารย์นิเทศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีอาคม มาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม และดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช อาจารย์นิเทศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่มานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ครั้งที่ 1 (นิเทศด้านคุณลักษณะความเป็นครู) ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ภาพ/ข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2565,12:58   อ่าน 37 ครั้ง