โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีไหว้ครู 2565
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีไหว้ครู : วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้ขอขมาที่เคยล่วงเกินด้วยวาจาหรือกระทำผิดต่อครูอาจารย์ ทั้งต่อหน้าและ ลับหลัง ครูและศิษย์เกิดความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดแน่นแฟ้น เป็นการยกย่องและให้ความสำคัญกับวิทยาการความรู้ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างลูกศิษย์ซึ่งได้ร่วมกันทำสิ่งดี ๆ เพื่อครู และเป็นการรักษาธรรมเนียมอันดีงามของไทย ณ หอประชุม โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ภาพ/ข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2565,12:56   อ่าน 36 ครั้ง