โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม e-SAR 2565 (Online)
บุคลากรโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมเข้าร่วมประชุมการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
e-SAR : วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีอาคม มาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม มอบหมายให้นางนิสา หลอมทอง ครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม เข้าร่วมประชุมการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาและชี้แจงการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ผ่านระบบ Google Meet
ภาพ/ข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2565,12:55   อ่าน 35 ครั้ง