โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
ข่าวประชาสัมพันธ์
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดหาคอมพิวเตอร์
บริษัท อีเทอร์นัล อิเล็คทรอนิค แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดหาคอมพิวเตอร์
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดหาคอมพิวเตอร์ : วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ บริษัท อีเทอร์นัล อิเล็คทรอนิค แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด (Eternal Electronic Material (Thailand) Co.,Ltd.) ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน ๕ ชุด เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผ่าน ส.ว.ชรินทร์ หาญสืบสาย อดีตสมาชิกวุฒิสภา
ให้กับโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลและใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ในนามโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ภาพ / ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2564,15:42   อ่าน 68 ครั้ง