โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาต้านภัยยาเสพติด
กิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด เนื่องใน “วันกีฬาแห่งชาติ”
กีฬาต้านภัยยาเสพติด : วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายชัยยันต์ ปินนวล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และคณะครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด ให้กับนักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม เนื่องในวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็น “วันกีฬาแห่งชาติ” เพื่อให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรัก และความสามัคคีในหมู่คณะ
ภาพ / ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2564,15:41   อ่าน 61 ครั้ง