โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2564
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน : วันพุธ ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมีว่าที่ร้อยตรีอาคม มาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ที่ผ่านมา และสิ่งที่ต้องดำเนินการในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ตลอดจนร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
ภาพ / ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2564,15:40   อ่าน 59 ครั้ง