โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
ข่าวประชาสัมพันธ์
Classroom Meeting 2/2564
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Classroom Meeting : วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีอาคม มาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม มอบหมายให้คณะครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ภาพ / ข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2564,15:37   อ่าน 58 ครั้ง