โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้เชิงพื้นที่สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้เชิงพื้นที่สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
ออกแบบการเรียนรู้ : ว่าที่ร้อยตรีอาคม มาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม มอบหมายให้ นายนพพร สุรจันทร์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม พร้อมด้วย นางนงนุช มณเฑียรชัย และนางสาวลินดา รุ่งเจริญกูล ครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการส่งเสริมสมรรถนครูเพื่อจัดการเรียนการสอนให้เกิดสมรรถนะหลักของผู้เรียนสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมี นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นประธานในพิธี ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนผดุงปัญญา อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม / ข่าว : อรทัย ใจใส

โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,16:29   อ่าน 32 ครั้ง