โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
R&D : ว่าที่ร้อยตรีอาคม มาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวอรทัย ใจใส และนางนิสา หลอมทอง ครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานและพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นประธานในพิธี ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมลูกหว้า โรงเรียนผดุงปัญญา อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม / ข่าว : อรทัย ใจใส

โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,16:28   อ่าน 35 ครั้ง