โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
ขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่เป็นเลิศสู่ความยั่งยืน
การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล : วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีอาคม มาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม มอบหมายให้ นายนพพร สุรจันทร์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่เป็นเลิศสู่ความยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นประธานในพิธี ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม / ข่าว : อรทัย ใจใส

โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2566,15:18   อ่าน 50 ครั้ง