โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 (กลุ่มที่ 1)
นักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมเข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565
O-NET-รอบที่ 1 : ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าที่ร้อยตรีอาคม มาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม มอบหมายให้ นายสะอาด หลอมทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วย นางสาวลินดา รุ่งเจริญกุล และนางเกศกษิรา คำฟู ครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 26 คน เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test) รอบที่ 1 ณ สนามสอบโรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม / ข่าว : อรทัย ใจใส

โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,12:13   อ่าน 59 ครั้ง