โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันการฆ่าตัวตาย
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมเข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันการฆ่าตัวตาย
ป้องกันการฆ่าตัวตาย : วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าที่ร้อยตรีอาคม มาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม มอบหมายให้ นางนงนุช มณเฑียรชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม เข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันการฆ่าตัวตาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตและยาเสพติด เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด อำเภอบ้านตาก ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลบ้านตาก ณ ห้องประชุมสุนทร-ทัศนีย์ เทียนทอง โรงพยาบาลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม / ข่าว : อรทัย ใจใส

โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,12:12   อ่าน 51 ครั้ง