โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาภัยจากไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2566
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาภัยจากไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2566
ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน : วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าที่ร้อยตรีอาคม มาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม มอบหมายให้ นายนพพร สุรจันทร์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม และนางสุนิษา พูลศรี หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาภัยจากไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในสถานศึกษา และสามารถเป็นผู้ช่วยเหลือในการเข้าระงับเหตุได้ทันท่วงทีและยังสามารถช่วยเหลือตนเอง ชุมชน สังคมได้อย่าเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ณ อาคารจอดรถเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมี นายนวพล นวกุลพันธ์ นายอำเภอบ้านตาก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
ภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม / ข่าว : อรทัย ใจใส

โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,12:11   อ่าน 49 ครั้ง