โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
เลือกตั้งประธานสภานักเรียน : วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าที่ร้อยตรีอาคม มาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม มอบหมายให้ นางสุนิษา พูลศรี หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์
ภาพ : สุนิษา พูลศรี / ข่าว : อรทัย ใจใส

โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,12:10   อ่าน 54 ครั้ง