โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมจัดกิจกรรมอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าที่ร้อยตรีอาคม มาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวอรทัย ใจใส หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 12 คน โดย ว่าที่ร้อยตรีอาคม มาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ได้กล่าวขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน และช่วยเหลืองานกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถ พร้อมให้ข้อคิดในการทำงานในอนาคต ซึ่งทางโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณ
ภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม / ข่าว : อรทัย ใจใส

โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,12:10   อ่าน 50 ครั้ง