โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลประเมิน ITA ปี 2564 (ระดับ A) (อ่าน 91) 02 เม.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูมุธิตา ชะดาจันทร์ (อ่าน 89) 02 เม.ย. 65
เชิญชวนลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ (อ่าน 0) 01 เม.ย. 65
(MOU) กับสถาบันพระบรมราชชนก (อ่าน 95) 29 มี.ค. 65
พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 124) 17 มี.ค. 65
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 122) 17 มี.ค. 65
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 116) 17 มี.ค. 65
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 117) 17 มี.ค. 65
รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านปลอดภัยจาก COVID-19 (อ่าน 154) 05 มี.ค. 65
คุณครูลำภู จันทร์พรม มอบพัดลมให้กับนักเรียนบ้านพักนอน (อ่าน 139) 05 มี.ค. 65
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 126) 05 มี.ค. 65
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 125) 05 มี.ค. 65
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านตาก (อ่าน 125) 05 มี.ค. 65
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ (อ่าน 117) 05 มี.ค. 65
แนะแนวศึกษาต่อ(6) (อ่าน 112) 05 มี.ค. 65
แนะแนวศึกษาต่อ(5) (อ่าน 110) 05 มี.ค. 65
แนะแนวศึกษาต่อ(4) (อ่าน 108) 05 มี.ค. 65
แนะแนวศึกษาต่อ(3) (อ่าน 106) 05 มี.ค. 65
แนะแนวศึกษาต่อ(2) (อ่าน 59) 05 มี.ค. 65
แนะแนวศึกษาต่อ(1) (อ่าน 62) 05 มี.ค. 65
ตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET (อ่าน 121) 27 ก.พ. 65
เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การสอนทักษะปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างสมรรถนะสู่การเป็นพลเมืองดีฯ" (อ่าน 119) 27 ก.พ. 65
ขอแสดงความเสียใจกับ คุณครูลำภู จันทร์พรม (อ่าน 128) 23 ก.พ. 65
กิจกรรมค่ายลูกเสือชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 125) 23 ก.พ. 65
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 (อ่าน 122) 23 ก.พ. 65
การติดตามการแก้ไขผลการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (อ่าน 127) 23 ก.พ. 65
สพม.ตาก ตรวจเยี่ยมและติดตาม (อ่าน 122) 23 ก.พ. 65
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 118) 23 ก.พ. 65
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 113) 23 ก.พ. 65
ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (อ่าน 139) 14 ก.พ. 65
ประชุมการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 133) 14 ก.พ. 65
วิทยากรการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน (อ่าน 139) 14 ก.พ. 65
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 140) 14 ก.พ. 65
กิจกรรมวันวาเลนไทน์ (อ่าน 130) 14 ก.พ. 65
ขยายผลการเข้าร่วมอบรมค่ายเยาวชนสร้างชาติ NBI- Youth Club ครั้งที่ 10 (อ่าน 130) 14 ก.พ. 65
พาน้องกลับมาเรียน (อ่าน 147) 08 ก.พ. 65
Big Cleaning Day (อ่าน 169) 01 ก.พ. 65
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา (อ่าน 173) 01 ก.พ. 65
มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 169) 24 ม.ค. 65
เข้าร่วมอบรมค่ายเยาวชนสร้างชาติ NBI- Youth Club ครั้งที่ 10 (อ่าน 175) 24 ม.ค. 65