โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
โครงสร้าง

Adobe Acrobat Document โครงสร้างการบริหารงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 277.96 KB