โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
E-Service

ดาวน์โหลดเอกสารบริการนักเรียนและผู้ปกครอง กลุ่มงานวิชาการ (งานทะเบียน)
ใบคำร้องขอเปลี่ยนสายการเรียน
ใบคำร้องย้ายสถานศึกษา
-
 ใบคำร้องขอลาออกจากโรงเรียน
-
 ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานทะเบียนนักเรียน 
แจ้งจำหน่ายนักเรียน
ใบคำร้องขอสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน-ฉบับนักเรียนเก่า
ใบคำร้องขอสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน-ฉบับผู้ปกครอง


ตรวจสอบผลการเรียน(SGS) สำหรับนักเรียน

งานทะเบียน-วัดผล (SGS) สำหรับครู