โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Adobe Acrobat Document สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 4 ฝ่าย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 250.65 KB