โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Adobe Acrobat Document คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน-ITA2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.98 KB