โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 387.26 KB