โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document ประกาศเจตจำนง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.89 KB
Adobe Acrobat Document The honest will of the executives   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.09 KB