โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document ประกาศเจตนารมณ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 316.24 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศเจตจำนง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.89 KB
Adobe Acrobat Document The honest will of the executives   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 255.33 KB