โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Adobe Acrobat Document คู่มือการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.41 KB