โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.01 KB
Adobe Acrobat Document ทะเบียนประวัติบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.08 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 413.07 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 448.3 KB
Adobe Acrobat Document การดำเนินงานแผนอัตรากำลัง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 553.92 KB