โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.01 KB
Adobe Acrobat Document ทะเบียนประวัติบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.41 KB
Adobe Acrobat Document การบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ได้รัยการคัดเลือก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 646.38 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 411.78 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 765.79 KB
Adobe Acrobat Document การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 588.33 KB
Adobe Acrobat Document การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 588.33 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 413.07 KB
Adobe Acrobat Document แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายการสอน)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 825.37 KB
Adobe Acrobat Document แบบประเมิน ผู้อำนวยการโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 316.76 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.26 MB
Adobe Acrobat Document การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ (ตำแหน่งครู)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 198.72 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 448.3 KB
Adobe Acrobat Document บัญชีรายชื่อการเสนอขอพระราชทานฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.52 KB
Adobe Acrobat Document การดำเนินงานแผนอัตรากำลัง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 553.92 KB