โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.71 KB
Adobe Acrobat Document นโยบายกลุ่มบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.54 KB
Adobe Acrobat Document บุคคลกรฝ่ายบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.28 KB