โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document นโยบายกลุ่มบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.54 KB
Adobe Acrobat Document บุคคลกรฝ่ายบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.28 KB