โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรื่อการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 508.29 KB