โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ในรอบเดือนตุลาคม 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 297.84 KB