โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ในรอบเดือนตุลาคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.04 KB