โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Adobe Acrobat Document แผนปฏิบัติการ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 936.17 KB