โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 472.07 KB
Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ฝ่ายบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 475.93 KB
Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 335.23 KB
Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ฝ่าบงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 661.82 KB
Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (สถิติการแก้ผลการเรียน)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.75 KB