โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.62 KB
Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กลุ่มบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.32 KB
Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.86 KB