โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการฝ่ายวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.2 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการฝ่ายบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.95 KB