โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.18 MB