โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2564 (SAR) ตอน 1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.24 MB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2564 (SAR) ตอน 2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.02 MB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2564 (SAR) ตอน 3   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.25 MB