โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2563 (SAR) ตอน 1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.26 MB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2563 (SAR) ตอน 2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.21 MB