โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
แผนดำเนินงานประจำปี

Adobe Acrobat Document แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ส่วนที่ 1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.82 MB
Adobe Acrobat Document แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ส่วนที่ 2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.53 MB