โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
ภาพกิจกรรม
แนะแนวรับสมัครนักเรียน (พาน้องมาเรียนต่อ ปีการศึกษา 2565)
แนะแนวรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์พาน้องมาเรียนต่อ : เมื่อวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม นำโดย ว่าที่ร้อยตรีอาคม มาจันทร์ ได้มอบหมายให้ทีมงานแนะแนวโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนทั้งในและนอกเขตพื้นที่บริการ ให้มาเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือสนับสนุนจากโรงเรียนต้นทางเป็นอย่างดียิ่ง แม้นจะเป็นช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งทุกคนได้มีการป้องกันและปฏิบัติตนตามมาตราการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อลดภาวะเสี่ยง ในการนี้ทางโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร คณะทีมงานแนะแนวทุกคนตลอดจนผู้ประสานงาน คุณครูทุกโรงเรียนฯ (โรงเรียนบ้านดงยาง โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ โรงเรียนบ้านใหม่ โรงเรียนบ้านฉลอม โรงเรียนบ้านห้วยพลู โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา โรงเรียนบ้านน้ำหอม ฯลฯ) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะใด้รับการสนับสนุนส่งนักเรียนของท่านเข้ามาเรียนต่อยังโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม และเราจะดูแลบุตรหลานของท่านให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพต่อไป
 
ภาพ / ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ และงานแนะแนวโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม

โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2565,15:39   อ่าน 972 ครั้ง