โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ว่าที่ร้อยตรีอาคม มาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม มอบหมายให้นางสุนิษา พูลศรี หัวหน้างานกิจกรรมโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2564 รับสมัครประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีผู้สมัครดังนี้
เบอร์ 1 คือ นายเมธิชัย แก้วหล้า
เบอร์ 2 คือ นายกฤษฎา น้อยใจดี
เบอร์ 3 คือ นางสาววิไลพร ชลวีระชัย

โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2565,16:49   อ่าน 425 ครั้ง