โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
ภาพกิจกรรม
ยินดีกับนักเรียน ม.6 ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มรพส./PSRU : โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
1. นางสาวจุฑามณี แซ่ว่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
2. นางสาวนภัสสร แสงท้าว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารภาพ/ข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม

โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2565,16:33   อ่าน 124 ครั้ง